Gdynia
Tomasz Głombiowski
Tel: 502 012 624
E-mail: t.glombiowski@chg.pl
gdynia@chg.pl 

Warszawa
Katarzyna Kalbarczyk
Tel.: 502 012 808
E-mail: k.klbarczyk@chg.pl
warszawa@chg.pl 

Łódź
Szczepan Biskup
Tel.: 502 012 588
E-mail: s.biskup@chg.pl
lodz@chg.pl 

Katowice
Krzysztof Gwoździk
Tel.: 502 012 619
E-mail: k.gwozdzik@chg.pl
mailto:katowice@chg.pl

Wrocław
Arkadiusz Świstak
Tel: 502 012 051
E-mail: a.swistak@chg.pl
wroclaw@chg.pl 

Poznań
Magdalena Woźniak
Tel.: 502 012 809
E-mail: m.wozniak@chg.pl
poznan@chg.pl 

Szczecin
Małgorzata Prześlakiewicz
Tel: 502 012 616
E-mail: m.przeslakiewicz@chg.pl
szczecin@chg.pl