Pamiętaj, że wysyłając do nas e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie
Twoich danych osobowych w zakresie opisanym w naszej Polityce Prywatności.

Koordynator ds. Współpracy z Przewoźnikami
Mateusz Kubik
Tel: 58 77 25 208 / kom. 502 012 953
E-mail: mateusz.kubik@chg.pl

Oddział Gdynia
Tomasz Głombiowski
Tel: 502 012 624
E-mail: t.glombiowski@chg.pl
gdynia@chg.pl

Oddział Warszawa
Katarzyna Kalbarczyk
Tel.: 502 012 808
E-mail: k.kalbarczyk@chg.pl
warszawa@chg.pl

Oddział Łódź
Szczepan Biskup
Tel.: 502 012 588
E-mail: s.biskup@chg.pl
lodz@chg.pl

Oddział Katowice
Krzysztof Gwoździk
Tel.: 502 012 619
E-mail: k.gwozdzik@chg.pl
mailto:katowice@chg.pl

Oddział Wrocław
Arkadiusz Świstak
Tel: 502 012 051
E-mail: a.swistak@chg.pl
wroclaw@chg.pl

Oddział Poznań
Magdalena Woźniak
Tel.: 502 012 809
E-mail: m.wozniak@chg.pl
poznan@chg.pl

Oddział Szczecin
Małgorzata Prześlakiewicz
Tel: 502 012 616
E-mail: m.przeslakiewicz@chg.pl
szczecin@chg.pl