Oferujemy pełen zakres rozwiązań dostosowanych indywidualnie do potrzeb wystawców. Posiadamy praktyczne doświadczenia w obsłudze targowej różnorodnych towarów, w tym towarów akcyzowych, materiałów reklamowych, elementów zabudowy stoisk, towarów podwójnego zastosowania, maszyn i urządzeń ciężkich oraz przedmiotów ponadgabarytowych. Naszym klientom zapewniamy stałe zabezpieczenie techniczne i logistyczne. Dzięki posiadanemu certyfikatowi WSK obsługujemy eksponaty o charakterze militarnym.

Oferujemy:
 • szeroki zakres obsługiwanych eksponatów bez względu na gabaryty,
 • ścisłą współpracę z kluczowymi organizatorami targów i wystaw,
 • indywidualne rozwiązania dla klientów,
 • przejęcie odpowiedzialności za transport na każdym etapie dostawy,
 • kompleksowa obsługa spedycyjna na terenie targów


Zapewniamy:
 • organizację transportu eksponatów,
 • organizację prac rozładunkowo – załadunkowych oraz dostaw/odbioru eksponatów na/ze stoiska,
 • obsługę celną w kraju i zagranicą,
 • pełną informację o warunkach spedycji, transportu i przepisach celnych obowiązujących w kraju wywozu i w kraju przywozu eksponatów na targi.


Dodatkowe korzyści:
 • ubezpieczenie na zlecenie wystawcy,
 • paletyzowanie i pakowanie eksponatów,
 • znakowanie eksponatów,
 • rozpakowywanie eksponatów na miejscu targów, wystaw, kongresów,
 • odbiór, przechowywanie i dostawę pustych opakowań,
 • transport dekoracji i kostiumów teatralnych,
 • rozładunek, montaż i ustawienie maszyn w halach produkcyjnych i targowych.
Spedycja Lotnicza
 


W zakresie obsługi wystaw jesteśmy oficjalnym spedytorem targów:
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • PTAK WARSAW EXPO
 • Targi Kielce S.A.
 • Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Expo Silesia - Sosnowiec 
 • Targi Lublin S.A.


Oferujemy również serwis spedycyjny na terenach targowych w Warszawie. 
W obsłudze wystaw eksportowych koncentrujemy się na krajach: Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej oraz Europy. Współpracujemy między innymi z takimi spedytorami zagranicznymi jak: R.E.Rogers, Kuehne + Nagel GmbH.,Schenker, WEL (World Exhibition Logistics), European International (Fairs) Ltd., Agility Fairs & Events, BTG GmbH.

Zapraszamy do współpracy.


Spedycja Targowa