C. Hartwig Gdynia S.A. w ramach świadczonych usług oraz w  trosce o każdą powierzoną przesyłkę  oferuje swoim klientom ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) na bardzo korzystnych warunkach i po konkurencyjnych stawkach. Warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) obowiązują od 01.04.2018 roku.

Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki przewożone na lądzie, drogą morską i lotniczą zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Ubezpieczenie cargo to rozwiązanie będące najważniejszym i najpełniejszym zabezpieczeniem wartości przewożonego ładunku. Szczególnymi korzyściami dla klientów, wynikającymi z zastosowanego rozwiązania są:

  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej - w oferowanym przez C.Hartwig Gdynia S.A. ubezpieczeniu zastosowane zostały Instytutowe Klauzule Ładunkowe A, tzw. klauzule All risks, pozwalające na najszersze pokrycie polisowe.
  • objęcie kosztów awarii wspólnej i ratownictwa
  • pewność otrzymania odszkodowania - wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od ustalenia winnego powstania szkody,  wystarczy samo wykazanie, faktu powstania szkody
  • otrzymanie odszkodowania do pełnej wysokości szkody
  • krótki termin uzyskania odszkodowaniaDodatkowo ubezpieczenie obejmuje również ryzyka polityczne, zgodnie z Instytutowymi Klauzulami Wojennymi 1/1/09 oraz Instytutowymi Klauzulami Strajkowymi 1/1/09.

Ubezpieczenie cargo gwarantuje pełną i najbardziej adekwatną ochronę ubezpieczeniową przewożonych ładunków.

Pliki do pobrania
Definicje
Ubezpieczenie i franszyza
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
Wypłata odszkodowania
Załącznik nr 1 - Instytutowa Klauzula Ładunkowa (A) 1/1/09
Załącznik nr 2 - Instytutowa Klauzula Ładunkowa (Lotnicza) (z wyłączeniem przesyłek pocztowych) 1/1/09
Załącznik nr 3 - Instytutowa Klauzula Strajkowa (ładunkowa) 1/1/09
Załącznik nr 4 - Instytutowa Klauzula Strajkowa (lotnicza ładunkowa) 1/1/09
Załącznik nr 5 - Instytutowa Klauzula Wojenna (ładunkowa) 1/1/09
Załącznik nr 6 - Instytutowa Klauzula Wojenna (lotnicza ładunkowa) 1/1/09
Załącznik nr 7 - Klauzula dotycząca prawidłowego rozpoznania daty
Załącznik nr 8 - Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną 10/11/03
Załącznik nr 9 - Instytutowa Klauzula o Wymianie Części 1/12/08
Załącznik nr 10 - Klauzula Wyłączająca Ryzyko Terroryzmu
Załącznik nr 11 - Ładunkowy Aneks ISM
Załącznik nr 12 - Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna 01/01/2001
Załącznik nr 13 - Instytutowa Klauzula Odwołania Ryzyka Wojny (ładunkowa) 1/12/09
Załącznik nr 14 - Klauzula Additional Cover For Duty 5.8.97