Spedycja towarów masowych to jedna z pierwszych usług, jakie oferowała swoim klientom firma C. Hartwig Gdynia S.A. Wyróżnia nas szeroki zakres obsługiwanych towarów, który obejmuje:

  • towary suche: zboża, śruty, rudy, węgiel, kruszywa,
  • towary płynne: ropa, chemikalia, gaz, oleje,
  • towary chemiczne luzem – w tym towary niebezpieczne.Oferujemy:

  • bogate doświadczenie w realizacji spedycji towarów masowych,
  • kompetencje w obsłudze towarów chemicznych luzem, również towarów niebezpiecznych,
  • magazyny na bezpośrednim zapleczu portu,Zapewniamy kompleksową obsługę ładunków akcyzowych. Posiadamy uprawnienia do odprawy towarów celnych z zawieszoną akcyzą, takich jak produkty ropopochodne. Zajmujemy wiodącą pozycję w zakresie obsługi chemikaliów płynnych. Posiadamy duży udział w obsłudze rynku zbożowo – paszowego w portach Gdyni i Gdańska.